АНАЛИЗА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ВИДОТ И ОДМЕРУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА КАЗНАТА

Утре на 17.08.2017 во рамки на проектот Мрежа 23+, Здружението Центар за стратегии и развој ПАКТИС Прилеп ќе одржи отворена трибина со наслов АНАЛИЗА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ВИДОТ И ОДМЕРУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА КАЗНАТА, Во хотел Кристал Палас во 12:00 часот. Сите заинтересирани се добредојдени.