Промоција на Граѓански Активатор

Во просториите на Центарот за стратeгии и развој ПАКТИС-Прилеп, се промовираше прирачникот кој беше изготвен во рамки на проектот на здружението Плоштад Слобода „Граѓански активатор“, а истовремено се оддржа работилница и едукација за содржините од прирачникот и детектирање на проблеми кои може да се решат со граѓански/комуникациски методи.

Граѓански активатор Прирачник за граѓанско делување

Издавач: Плоштад Слобода

Уредено од: Ивана Драгшиќ, Никола Наумоски, Филип Јовановски, Дамјан Здравев

Текстови: Ивана Драгшиќ, Никола Наумоски, Дамјан Здравев, Никола Писарев