Трибина: “Храна, вода, струја и облека за секое семејство“ Прилеп

Модертор: Алек Гочев

Говорници: Џелал Хоџиќ 8-ми Септември

Сашко Јованов МППС

12.03.2014

Граѓанската иницијатива “8-ми Септември“ / Inicijativa qytetare “8 Shtatori”