ВОЛОНТИРАЈ ВО ПАКТИС!

ВОЛОНТИРАЈ ВО ПАКТИС!

Ова е одлична шанса за секој млад човек да го искористи своето слободно време, да ги надогради своите меки вештини преку креативни и интерактивни активности со одличен тим на млади луѓе!