Работен состанок Пактис и ЕПИ

Работен состанок помеѓу Пактис и Институт за Европска Политика (ЕПИ) за спроведувањето на проектот „Применливоста на алтернативните мерки во О. Прилеп“ како дел од грантовата шема „Мрежа 23“