Анкети

ПАКТИС во рамки на проектот „Активирај се против говорот на омраза и лажните вести“, спроведе анкета меѓу средношколците во Прилеп, со цел да добиеме слика за тоа каква е моменталната состојба на говорот на омраза во средните училишта и кои фактори влијаат на состојбата.

Во прилог може да ги погледнете резултатите од анкетата, кои сведочат за тоа колку не се обрнува вниманиа на овој не толку мал проблем, кој ги трансформира училиштата во понебезбедни средини за учениците.