Дива депонија: Локација 1

Дива депонија: Локација 1

Локација 1: Оваа дива депонија се наоѓа на автопатот А3 кој поминува југоисточно од град Прилеп (помеѓу влезот во градот кај бензинската Лукоил и влезот во градот кај бензинската Салида), а отпадот се протега под мост во корито на локална река.

Координати: 41.336181, 21.568966

Површина: 1200 м2

Кубикажа: 60 м3 отпад

Вид на отпад: Цврст комунален отпад, амбалажен отпад: стакло, пластика, лименки, гума, текстил, електронски отпад