Дива депонија: Локација 2

Дива депонија: Локација 2

Локација: Оваа дива депонија се наоѓа во самото корито на Дабнички канал која поминува во непосредна близина до касарната „Мирче Ацев“, покрај улица Кеј 19-ти Септември и се влева во градската река.

Координати: 41.355261, 21.558659

Површина: 150 м2

Кубикажа: 45 м3 отпад

Вид на отпад: Цврст комунален отпад, амбалажен отпад: стакло, пластика, лименки, гума, текстил.