Дива депонија: Локација 3

Дива депонија: Локација 3

Локација: Оваа дива депонија се наоѓа во непосредна близина на и околу прилепската касарна „Мирче Ацев“. Отпадот се протега по левата страна од улица „Васко Карангелески“.

Координати: 41.363104, 21.564062

Површина: 2000 м2

Кубикажа: 90 м3 отпад

Вид на отпад: Цврст комунален отпад, амбалажен отпад: стакло, пластика, лименки, гума, текстил, електронски отпад, градежен отпад.