Дива депонија: Локација 6

Дива депонија: Локација 6

Локација: Оваа дива депонија се наоѓа на улица „Александар Македонски“ или стариот пат накај Битола, помеѓу кафана „Престиж“ и АМС – Прилеп. Отпадот се протега по десната страна покрај патот.

Координати: 41.332593, 21.538700

Површина: 30 м2

Кубикажа: 15 м3 отпад

Вид на отпад: Цврст комунален отпад, амбалажен отпад, електронски отпад, градежен отпад