Дива депонија: Локација 7

Дива депонија: Локација 7

Локација: Оваа дива депонија се наоѓа на улица „Дабничка“ која води до споменикот „Дабнички масакар“. Отпадот се протега од левата страна покрај патот.

Координати: 41.372923, 21.560584

Површина: 20 м2

Кубикажа: 10 м3 отпад

Вид на отпад: Цврст комунален отпад, амбалажен отпад, електронски отпад, градежен отпад