Обука: Волонтеризам и застапување

Преку активни граѓани до силно општество. Преку волонтеризам до нови знаења и вештини. Преку активно застапување до реализација на прогресивни идеи. Градиме млади лидери!