Обука: Комуникации со јавност

Модерни наспроти конвенционални алатки за комуникација со јавноста. Обучуваме млади лидери.